Festival de Teatro Galego
Festival de Teatro Galego
Festival de Teatro Galego

Aviso legal

Datos Legais

En cumprimento da Lei de Servizos da Sociedade da Información (LSSI) facilítanse aos/ás USUARIOS/AS da nosa páxina web a seguinte información:

A empresa titular da web www.fetega.gal (en adiante, o Site) é:
ASOCIACIÓN CULTURAL FETEGA
CIF: G32398042
INSCRITA NO REXISTRO PROVINCIAL DE ASOCIACIONS DE OURENSE co nº 13200 da sección 1ª

Domicilio a efectos de comunicación:
Carretera de Ourense, n° 55 - 1° Q
32500 O Carballiño

Métodos de Contacto:
web: www.fetega.gal
e-mail: info@fetega.gal
tlf: (+34) 626 741 041

Condicións de emprego

FETEGA ofrece o acceso ao sitio web: www.fetega.gal nas condicións de emprego descritas a continuación:

O acceso ao sitio web www.fetega.gal atribúe a quen o realiza a condición de USUARIO/A, e supón a aceptación previa, plena e sen reservas, pola parte do/a USUARIO/A de todas e cada unha das condicións de emprego vixentes en cada momento, sen prexuizo das condicións particulares que sexa preciso aplicar no caso de que o/a USUARIO/A desexe contratar algún dos bens ou servizos que se lle ofrezan. É responsabilidade do/a USUARIO/A coñecer as condicións de emprego antes de acceder aos produtos e servizos do sitio web; no caso de non estar conforme coas mesmas, por favor, absténgase de empregalo. A prestación do servizo do Portal ten carácter gratuito.

FETEGA, co fin de mellorar as prestacións do sitio web, reservarase o dereito a modificar, ampliar ou suspender temporalmente a presentación, configuración, especificacións técnicas, contidos e servizos do sitio web www.fetega.gal en calquera momento de forma unilateral e sen previa notificación ao/á USUARIO/A. Asimesmo, reservarase o dereito a modificar en calquera momento as presentes condicións de emprego, así coma calesqueira outras condicións particulares contidas no sitio web. O/A USUARIO/A comprométese a realizar un bo emprego dos contidos e servizos do sitio web, que nunca poderán ser empregados para actividades ilícitas ou que poidan ser contrarias ao orde público, a defensa nacional ou a saúde pública. Calquer emprego por parte do/a USUARIO/A dos contidos e servizos haberá de respetar os principios indicados no párrafo anterior. O/A USUARIO/A está expresamente autorizado/a para visualizar toda a información contida no sitio web, así como para efectuar reproduccións privadas da mesma nos seus sistemas informáticos, sempre e cando ditos contidos sexan para o seu emprego exclusivo e non sexan posteriormente cedidos a terceiros. O sitio web é unha obra composta de diversos elementos integrados e inseparables (texto, ilustracións, fotografías, etc.), correspondéndolle a propiedade intelectual a FETEGA, salvo no referente a aqueles materiais obtidos baixo licencia de terceiros.

Ligazóns

O sitio web www.fetega.gal proporciona ligazóns a outros sitios web ou contidos que son propiedade de terceiros. O único obxeto das ligazóns é proporcionar ao/á USUARIO/A a posibilidade de complementar a información a través de ditas ligazóns. FETEGA non se responsabiliza en ningún caso dos resultados que poidan derivarse ao/á USUARIO/A por acceso a ditas ligazóns. O/A USUARIO/A, e en xeral calquera persona física ou xurídica que se propoña establecer calquer dispositivo técnico de ligazón dende o seu sitio web ao sitio web www.fetega.gal deberá obter autorización previa e por escrito de FETEGA. O establecimiento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre FETEGA e o propietario do sitio no que se establezca a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte de FETEGA dos seus contidos ou servizos.

FETEGA
R/ Arcos, 11 - 1º
O Carballiño | 32500
info@fetega.gal